Els contractes de lloguer ja no poden pujar les rendes a Barcelona i 59 ciutats catalanes més

LLEI 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.

(DOGC 29.09.2020)

La Llei del Parlament de Catalunya que entra en vigor demà dia 22 de setembre, i que estableix limitacions a les rendes de lloguer, s’aplica als arrendaments destinats a residència permanent de l’inquilí i que estiguin ubicats en àrees declarades de mercat d’habitatge tens, que de manera provisional i fins que els municipis respectius insten aquesta declaració per a les seves àrees o transcorri un any, són els que vénen detallats a l’annex d’aquesta Llei – municipis de més de 20.000 habitants, amb increments de renda de més del 20% en els darrers anys o que es troben a l’àrea metropolitana de Barcelona -.

Queden fora de l’àmbit de la Llei els contractes d’arrendament subjectes a règims especials de determinació de renda, els subjectes a polítiques públiques de caràcter social o assistencial, així com els subscrits abans del 01/01/1995.

La limitació es concreta a la renda màxima que s’obté a través de l’Índex de Referència de Preus de Lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a un immoble de característiques anàlogues, o la renda que es satisfà al contracte de arrendament anterior, degudament actualitzada. Els habitatges de nova construcció o resultants de l’execució d’una gran rehabilitació es podran acollir al tram o àrea superior de l’índex de referència durant els 5 primers anys.

En cas que els ingressos de l’arrendador persona física no superin 2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, els ingressos de l’inquilí superin 3,5 vegades l’indicador, i la renda del contracte anterior fos inferior a l’índex de referència. propietari pot augmentar-la fins a igualar aquest Índex. El propietari pot incrementar la renda per sobre de l’índex de referència en casos molt concrets, si ha realitzat l’últim any obres de millora a l’habitatge, o si l’habitatge té característiques especials, com ara zones comunitàries, està moblada o té servei de consergeria , entre d’altres, i amb les regles que es descriuen a la Llei.

Tots els increments han de constar especificats i detallats al contracte d’arrendament, i cal annexar-ne la documentació justificativa, especialment si la renda ve determinada per un contracte d’arrendament anterior. En aquest darrer cas, l’inquilí té dret a obtenir de l’INCASOL la data i la renda del contracte d’arrendament anterior, tant de manera prèvia a la signatura del contracte de lloguer, com una vegada formalitzat. El cobrament de quantitats a l’inquilí que sobrepassin els límits que estableix aquesta Llei dóna dret a l’inquilí a obtenir la restitució de les quantitats abonades en excés, incrementades amb l’interès legal dels diners més 3 punts addicionals.

També els particulars i les agències que facin publicitat d’habitatges per llogar estan obligats a informar de l’aplicació i del valor que correspongui a la renda segons l’Índex de Referència, i si escau, de l’import de la renda del darrer contracte d’arrendament d’aquesta habitatge, degudament actualitzat. L’incompliment del que estableix aquesta Llei està subjecte al mateix règim sancionador de la Llei del dret a l’habitatge, amb multes que oscil·len entre 3.000 i 90.000 euros en funció de la gravetat.

Municipis inclosos a la declaració transitòria d’àrees amb mercat d’habitatge tens

1. Badalona

2. Barberà del Vallès

3. Barcelona

4. Blanes

5. Calafell

6. Castellar del Vallès

7. Castelldefels

8. Cerdanyola del Vallès

9. Cornellà de Llobregat

10. Esplugues de Llobregat

11. Figueres

12. Gavà

13. Girona

14. Granollers

15. L’Hospitalet de Llobregat

16. Igualada

17. Lleida

18. Manlleu

19. Manresa

20. Martorell

21. El Masnou

22. Mataró

23. Molins de Rei

24. Montcada i Reixac

25. Montgat

26. Olesa de Montserrat

27. Olot

28. Palafrugell

29. Pallejà

30. Pineda

31. El Prat de Llobregat

32. Premià de Mar

33. Reus

34. Ripollet

35. Rubí

36. Sabadell

37. Salou

38. Salt

39. Sant Adrià de Besòs

40. Sant Andreu de la Barca

41. Sant Boi de Llobregat

42. Sant Cugat del Vallès

43. Sant Feliu de Guíxols

44. Sant Feliu de Llobregat

45. Sant Joan Despí

46. Sant Just Desvern

47. Sant Pere de Ribes

48. Sant Vicenç dels Horts

49. Santa Coloma de Gramenet

50. Santa Perpètua de Mogoda

51. Sitges

52. Tarragona

53. Terrassa

54. Tortosa

55. El Vendrell

56. Vic

57. Viladecans

58. Vilafranca del Penedès

59. Vilanova i la Geltrú

60. Vilassar de Mar