Les agències podran obrir amb normalitat de dilluns a divendres i els caps de setmana podran treballar a porta tancada, sense atendre al públic

Els contagis per coronavirus creixen amb força i el Govern de la Generalitat ha decidit aplicar noves restriccions que ajudin a frenar-los. Aquestes mesures estan contingudes en la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener,entren en vigor el dia 7 de gener i tindran una vigència de 10 dies. Malgrat la nostra activitat no ha estat objecte de mesura específica, s’entén que es troba inclosa dins dels establiments destinats al comerç minorista (menys de 400 m2 de superfície), que només podran atendre el públic de dilluns a divendres.

Tot seguit et detallem com t’afecta la nova resolució com a agent immobiliari: Se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments de comerç minorista de més de 400 metres quadrats, i dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials.

Els que tenen una superfície útil de venda igual o inferior a 400 metres quadrats només poden romandre oberts de dilluns a divendres, per evitar la major afluència que es dóna en cap de setmana. Els establiments, locals comercials, oficines i/o altres on es desenvolupa l’activitat dels agents immobiliaris -de menys de 400m- podran mantenir l’atenció al públic de dilluns a divendres. Els caps de setmana l’atenció al públic queda suspesa.

Aquestes limitacions no afecten a l’activitat laboral a porta tancada durant el cap de setmana, si així la relació laboral de que es tracti ho recull.En qualsevol cas es recomana el teletreball, la presencia als centres de treball haurà de quedar limitada a aquells supòsits en que no sigui possible establir la modalitat a distància. L’activitat dels agents no està compresa dins de les activitats essencials ni tampoc ha estat objecte de cap mesura específica i concreta, per la qual cosa s’ha d’entendre que es troba inclosa dins dels establiments destinats al comerç i es per això, que us recomanem limitar l’activitat de dilluns a divendres i el tancament els caps de setmana.
Es mantenen les limitacions de l’aforament al 30% de l’autoritzat i també la resta de mesures organitzatives de seguretat.S’exclouen d’aquestes previsions els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.

L’horari d’obertura al públic -a més de les restriccions detallades relatives al cap de setmana- en cap cas podrà superar la franja entre les 6 i les 21h, en general; no obstant, sí podrà arribar fins a les 22h en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració, i fins a les 23h per a serveis de restauració a domicili.Es mantenen les restriccions de mobilitat d’entrada i de sortida de Catalunya, i s’amplien al perímetre municipal durant tota la setmana, excepte per motius justificats o laborals, si bé es permet la realització d’activitats físiques i esportives individuals entre municipis limítrofs.Es poden concertar visites a immobles dins del municipi, durant els horaris d’obertura previstos i amb clients residents dins del mateix. Es recomana no concertar visites amb NO RESIDENTS al municipi.Els agents o el seu personal es podran, per motius laborals, desplaçar a altres municipis, si bé els seus clients no podran visitar immobles situats en municipis en els que no hi resideixen, llevat motiu justificat. La valoració del o dels motius justificatius, us recomanem sigui feta pel propi interessat, atès que serà de la seva única responsabilitat la decisió adoptada.Se suspèn l’autorització de desplaçaments entre l’Alt Urgell i Andorra per part de les persones residents en ambdós territoris.